Aktuell 03. März 2017

ğ – kuir formların göçü

ğ - yumuşak g - çoğunlukla Berlin merkezli sanatçı ve çalışma ortaklarıyla gerçekleştirilecek ve 2017 baharında Schwules Museum*’da görülebilecek multidisipliner bir sanat projesidir. Berlin-İstanbul ya da Türkiye-Almanya hattında LGBTİQ* bireylerin transkültürel etkileşimlerini kavramak bu sergi projesinin odak noktasıdır; nitekim sanatsal göç tek yöne hareket etmez.

Proje, Türkiye’den gelen kuir-göçmen bireylerin hayat deneyimleriyle, ve özellikle bu deneyimleri konu edinen sanatsal pozisyonlarla ilgileniyor. Berlinli sanatçıların birçoğu göç deneyimlerini ve azınlık mensupları olarak yaşadıklarını sanatlarına dâhil ediyorlar. Bu noktada ortaya çıkan sanatsal estetikler, küratöryel araştırmanın odak noktasını oluşturuyor.

Somut olarak göçmen ve kuir bireylerin göz ardı edilmiş tarih/hikayelerini görünür kılmak amaçlanıyor. ğ, bu müdahaleyle hem LGBTİQ* göçmen bireylerin özgürleşme süreçlerine ve ana akım LGBTİQ* çevrelerinde görülen ırkçı, yabancı düşmanı yapılarla mücadeleye; hem de Almanya’da, bugüne kadar hakkıyla temsil edilmemiş fakat oldukça zengin ve çok yönlü olan göçmen/kuir özyapılanmalarının görünür kılınması ve tanınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

ğ resim, fotoğraf, video, performans ve interaktif medya işlerin yer alacağı bir grup sergisi olacak. Sergiye sanatçı konuşmaları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve sunumlardan oluşan zengin bir çerçeve programı eşlik edecek.

ğ – kuir formların göçü Senatsverwaltung für Kultur und Europa Birimi tarafından desteklenmektedir.

Küratörler

Emre Busse ve Aykan Safoğlu, Türkiye ve Almanya’da sanat ve aktivizm çevreleriyle sıkı bağlantıları olan iki İstanbullu küratör. Sanatın bu spesifik alanında sağlam temelli deneyimlerinin yanı sıra iki ülkede de sanat alanında geniş bir çevreye sahipler. Uzun yıllardır sanatçı ve küratör olarak Yakın Doğu, Avrupa ve özellikle Berlin’de kuir-göç temaları, marjinalize cinsel kimlikler ve beden politikalarıyla ilgileniyorlar. Busse ve Safoğlu, sıklıkla video alanında ürettikleri işlerinde normatif anlayışı ve günümüz batı toplumlarında ırksallaştırılmış erkek imgelerini sorguluyorlar. Sanatçı ve küratör olarak üretimlerinin merkezinde göç olgusuna dair dinamik bir bilgi birikimi ve göç deneyimlerinin, kimliklerin “imge” ve “yapı”larının hegemonyal okumalarını nasıl etkileyebileceği konuları yer alıyor.

Fotoğraf: Francesco Cascavilla

Daha fazla bilgi, fotoğraf ve küratörlerle iletişim için: presse(at)schwulesmuseum.de.

Basın Açıklaması (Türkçe) (Deutsch) (English)