burger Button

Recep’in Mesajı

11. Oktober 2018

Merhaba, ben Recep. Türkiye’de araştırma görevlisi olarak görev yaparken ve doktora eğitimime devam ediyorken Berlin’e taşındım. Burada (FU) doktora öğrencisi olarak devam etmekte ve Schwules Museum’da staj yapmaktayım. Araştırma konularım arasında queer, mekân sosyolojisi, queer bellek, queer mekân ve queer politika gibi konular var. Bu bağlamda SMU’da yapacağım staj hem müzenin arşivi ve kütüphanesinde inşa edilen yazılı belleğin hem de sergiler ve atölyelerle işleyen dinamik ve katılımcı akışın iç içe geçmesi açısından çok üretken bir süreç olacak. Ayrıca Berlin’in bahsettiğim bütün konularda yeni bir merkezi konum haline gelmesi, her ne kadar bu konum merkezîleşme tehlike barındırsa da, yine bu merkezi inşa ederken çeperlere taşımayı da kendinden önerdiği için önemli. Bu anlamda staj yaptığım sürece bahsini ettiğim teorik hatta yalıtılmadan queer politikanın imkânlarını ve yeni ihtimalleri sorgulamak için Berlin’de organize olmaya çalışan, üreten, var olmaya çalışan, aynı zamanda çeperlere itilen göçmen-queer-beyaz olmayan oluşumlarla SMU arasında olası merkezsiz bağların neler olabileceğine dair projeler geliştirmek istiyorum.